Kan de verpleegkundige mij besmetten?

Jouw verpleegkundigen nemen zeer strikte hygiënische maatregelen om te vermijden dat een infectie wordt overgedragen, onder andere een strikte handhygiëne. Handen wassen is een standaardprocedure tijdens onze zorgverlening. Ook zijn wij voorzien van aangepaste ontsmettingproducten in onze wagen.

Wij vragen dit ook zelf te voorzien bij de patiënten thuis.

  1. Moet elke verpleegkundige beschermingsmateriaal dragen?

Wij volgen nauwgezet de richtlijnen van het Agentschap zorg en gezondheid. De medewerkers dragen tijdens het bezoek steeds een mondmasker en afhankelijk van de situatie mogelijk ook handschoenen en/of een extra beschermschort wanneer dat nodig is. Zo vermijden we dat een infectie wordt overgedragen. Weet dat veilige en kwaliteitsvolle zorg bij ons voorop staat en dat we alle noodzakelijke maatregelen nemen op de juiste momenten.

  1. Mijn huisarts heeft vastgesteld dat ik / een naaste waarmee ik nauw contact onderhield (mogelijk) met het coronavirus ben / is besmet. Wat moet ik nu doen?

Informeer dan onmiddellijk je verpleegkundige en JOU VERPLEEGKUNDIGE !!!

Jouw zorg wordt verder gezet maar de verpleegkundigen zullen de nodige veiligheidsmaatregelen nemen. Je verpleegkundige zal je in detail informeren over de maatregelen die genomen worden, wat je van ons mag verwachten en wat wij van jou verwachten.

Graag vragen wij jullie te voorzien van handontsmetting – handschoenen en maskers aandoen tijdens de zorg.

Ook voor diegene die in de buurt aanwezig zijn.

  1. Hoe kan ik mijn verpleeg-en/of zorgkundigen helpen?
  • Hanteer thuis een strikte hygiëne. Zorg er ook voor dat de deurklinken regelmatig worden gereinigd en dat de verpleeg- en/of zorgkundigen hun materiaal op een propere plaats kunnen neerleggen. 
  • Voorzie steeds water, (vloeibare) zeep en keukenpapier zodat je verpleeg-en/of zorgkundigen hun handen kunnen wassen.
  • Draag een mondmasker in aanwezigheid van jouw verpleeg-en/of zorgkundige en vraag of jouw mantelzorger dat ook doet. We vragen momenteel om bezoek of aanwezigheid van mantelzorgers tijdens de zorg te minimaliseren (enkel indien nodig).
  • Volg de richtlijnen van de overheid goed op.
  • Moet je op doktersbevel thuis blijven in quarantaine? Meld dat dan aan je verpleeg-en/of zorgkundige. 
  • Ben je op vakantie geweest? Bekijk dan de informatie over reizen naar het buitenland en terugkeer uit risicogebied op https://diplomatie.belgium.be/nl(externe link)

 

Richtlijnen