KWALITEIT AAN HUIS · REGIO MEETJESLAND· 7 OP 7

Thuisverpleging Sarah Van Basselaere Regio Meetjesland

Dagelijks gaan wij met 4 verpleegkundigen op de baan voor de ochtendverzorgingen. De avondverzorging worden door 3 verpleegkundigen verzorgd.

Wij zijn steeds bereikbaar 7/7, ook in het weekend en tijdens de feestdagen. Wij vinden multidisciplinaire  communicatie heel belangrijk. Daarom staan wij steeds open voor overleg onder elkaar, met artsen, kiné, familiezorg, familie, mantelzorg.....

 Alle zorgen worden rechtstreeks afgerekend met de mutualiteiten van de patiënt via het derderbetalersysteem!

Image
Image

Hygiënische zorgen

 • Wassen en aankleden
 • Dag verzorging wekelijks en of dagelijks
Deze zorgen worden door het ziekenfonds vergoed. Hiervoor is GEEN doktersattest vereist en kan zo uitgevoerd worden.

Verpleegkundige zorgen

Voor deze zorgen is wel een doktersattest vereist. Deze zorgen worden eveneens door uw ziekenfonds vergoed.

Image

Toilet en hygiëne

We helpen bij het wassen en de persoonlijke hygiëne, bij het in- en uit bed stappen, bij het verversen van de kledij en het incontinentiemateriaal. Wij richten onze aanvraag via elektronische weg rechtstreeks aan de Adviserend Geneesheer van uw ziekenfonds. De nodige premies die daarvoor moeten aangevraagd worden gaan automatisch vergoed worden naar de patiënt indien ze er recht op hebben.

Opvolging van diabetes

Integrale verzorging (bepalen glycemiewaarden, insulinetoediening….) en opvolging van diabetespatiënten in samenspraak met de behandelende arts.
Diabetici patiënten kunnen op ons ook beroep doen Toedienen van insuline en of het aanleren.

Sondevoeding

We staan in voor de voeding van patiënten die niet meer in staat zijn om zelf te eten. We dienen vloeibare voorverpakte afgeleverde voeding toe via een sonde in de neus of een sonde rechtstreeks in de maag of darmen (door middel van enterale of jejunale voedingssonden).  Dit kan ook bij kinderen en nemen deze taken op ons.

Thecale pijntherapie

Thecale pijntherapie betekent dat de pijnstillers via een katheter rechtsreeks worden afgegeven in het ruggenmergvocht, de plaats waar pijnsignalen worden doorgegeven naar de hersenen door middel van een medicatiepomp.

Compressietherapie

Wij brengen medische steunkousen, korte en lange rek zwachtels,… aan volgens het voorschrift van de arts. Ook dauerbinden en Rosidal kan aangeraden worden. Bij sommige wonden kan het aanbrengen van de juiste compressietherapie een gunstig effect hebben op de wondgenezing.

Bvb: bij wonden zoals ulcus

Hulp bij medicatie

Het correct klaarzetten van je medicatie en een correcte inname zijn belangrijk. We ondersteunen u hier graag bvb wekelijks klaarzetten van uw medicatie box of dagelijks toezicht op inname van de medicatie.
Vooral bij psychiatrische patiënten kan dit ook noodzakelijk zijn

Wondzorg -trauma post operatief brandwonden Ulcus Decubitus of schaafwonden

Hebt u een kleine of grote, eenvoudige of eerder complexe, chronische of acute wonde of een specifieke wondzorg?  We helpen u graag verder ! Ook het verwijderen van hechtingen of haakjes voeren wij uit.

Infuus Therapie

Toedienen van medicatie via intraveneuze weg (rechtstreeks in de aders).

TPN - parenterale voeding

TPN staat voor ‘totale parenterale nutritie’ of voeding die intraveneus wordt toegediend aan patiënten die op eigen initiatief geen voeding kunnen innemen. Deze voeding wordt rechtstreeks intraveneus (via een ader) toegediend. Dit gebeurt langs een centrale katheter of langs een poortkatheter.

Palliatieve zorg(ik zelf ben Referente Palliatieve zorg)

In de laatste fase van het leven staan we patiënten bij om hun comfort te optimaliseren en de pijn te bestrijden, met extra tijd en ruimte voor specifieke noden.

Oogverzorging

Nazorg na een chirurgische ingreep aan het oog. Deze zorg wordt tot 30 dagen post-operatief terugbetaald door uw mutualiteit.

Aanbrengen zalven of geneeskrachtige producten

Bij bepaalde huidaandoeningen zoals psoriasis, eczeem, schimmelinfectie van de huid, zona, … kan u op ons beroep doen voor het aanbrengen van een zalf of geneeskrachtig product.

Aspiratie van secreties, zorg aan de tracheacanule

Na bepaalde operaties, bestraling van de luchtwegen, kanker trauma … kan het zijn dat een tracheostoma moet worden aangelegd. Dit is een incisie in de voorzijde van de luchtpijp (via de huid).
Wij zorgen dan voor de wondverzorging en aspiratie van het secretie vocht.

Inspuitingen IM SC

Op voorschrift van de behandelende geneesheer komen we langs voor het toedienen van inspuitingen via intramusculaire weg (in de spier), subcutane weg (onderhuids) of intraveneuze weg (rechtstreeks in de ader). Op deze manier kunnen wij vitamines, pijnstillers, antibiotica en tal van andere producten toedienen.

Stomazorg(ik zelf ben Referente Stoma zorg)

We volgen de toestand van de stoma op en staan in voor het vernieuwen van de plaat en of zakje.  Afhankelijk van de toestand van de patiënt, kunnen we hem of haar ook aanleren om het stomamateriaal zelf te vervangen. Het kan gaan over een colostoma op de dikke darm, een ileostoma op de dunne darm of een urostoma op de urinewegen.
Wij werken heel nauw samen met verschillende firma’s.

Sandostatine inspuitingen

Artsen schrijven Sandostatine voor bij patiënten die problemen hebben met hormonen producerende organen. Ook bij ernstig zieke mensen die last hebben van diarree, misselijkheid en braken.

Lavementen

Omwille van het gevaar op inwendige verwondingen mogen lavementen enkel geplaatst worden door verpleegkundigen, op voorschrift van een arts. Dit kan via Fleet of microlax maar ook nog op de oude manier met lauw water.

Poortkatheter

Een poortkatheter wordt gebruikt om op een veilige manier bvb chemotherapie te kunnen toedienen. De poortkatheter blijft onder de huid zitten gedurende de volledige behandeling. Wij kunnen op vaste tijdstippen de poortkatheter komen aanprikken, spoelen en de infusor komen afsluiten.

Plaatsen en verzorgen van sondes sondage en of blaasspoeling

Wij kunnen blaassondes, maagsondes, … bij u thuis plaatsen. Heel vaak komt u echter vanuit het ziekenhuis of een andere instelling thuis met een reeds geplaatste sonde.

Geestelijke gezondheidszorg

Wij bieden ondersteuning bij mensen met psychische of cognitieve problemen. Wij helpen structuur aan te brengen in uw dagorde. Geven van medicatie op het juiste uur en da garantie van inname.

Image

ONZE VISIE OP DEMENTIE

Het is een visie die mensen met dementie centraal stelt; hen als uitgangspunt neemt en van daaruit verder kijkt. In de beeldvorming rondom dementie staat het lijden, het geestelijk verval en het verlies van (cognitieve) vaardigheden centraal

 

 • Wij kijken naar personen met dementie als naar zorgvragers met een chronische en progressieve ziekte, die het contact en de realiteit met zijn wereld op een andere manier beleeft.
 • Het dementeringsproces is voor elke persoon een uniek proces. Wat iemand nodig heeft aan zorg of begeleiding dient telkens opnieuw individueel in vraag gesteld te worden.
 • Wij wensen hierbij niet enkel ten dienste te staan van de patiënt maar ook van de familie, die steun en een luisterend oor zeker kan gebruiken.
Image

ONZE VISIE OP THUISVERPLEGING

Het thuis zijn  is de meest vertrouwde, warme en persoonlijke omgeving waarin de oudere – jongere – kind zich geborgen en veilig kan voelen.

 Daarom:  

 • Verlenen wij zorg op een menswaardige manier met respect voor de patiënt in zijn totaliteit.  Willen we betrokken zijn en verantwoordelijkheid nemen voor onze patiënten. Hierbij staat de autonomie van elke pt centraal.  

Persoonlijk wil dit zeggen :

 • Onze thuiszorg heeft een persoonlijke aanpak van uw zorg
 • Onder bepaalde omstandigheden rond slechte gezondheid of het ouder worden, ligt een sociaal isolement al snel op de loer. Ons team staat er op om dit te voorkomen.

 

 • Hebben we aandacht voor alle aspecten van onze patiënten fysisch, psychisch, sociaal welzijn
 • Respecteren we ieders privacy en garanderen ten alle tijde het beroepsgeheim.
 • Besteden we de nodige aandacht aan familie en naasten. Ook zij verdienen de nodige steun en aandacht.
 • Ook in noodsituatiesis onze bereikbaarheid zeer belangrijk.
 • U heeft ten alle tijde het recht om te weten hoe het verloop van uw behandeling gaat. 
 • Wij gaan voor een eerlijke en open relatie met onze patiënten. 
 • Dit is één van de basiswaarden om een vertrouwensband met u en/of uw familielid te kunnen opbouwen.

 

Vertrouwen is daarbij een belangrijk punt.

 • Thuisverpleging Sarah Van Basselaere biedt thuisverpleging in EEKLO LIEVEGEM (waarschoot) Lembeke -KAPRIJKE , GROOT ASSENEDE , ZELZATE en SINT - Laureins omstreken aan zorgbehoevende mensen die nood hebben aan ondersteuning in hun dagelijks leven, om zodoende de kwaliteit van thuis te blijven te garanderen of verbeteren.
 • Om deze missie te volbrengen, begint dit met de enthousiaste, goedlachse, oprechte en attente houdingvan onze verpleging. 
 • Wij voelen ons verbonden en begaan met onze patiënten, we bieden een luisterend ooren tonen begrip voor iemands gevoelens.
 • Tenslotte moet u als patiënt toch een enorm vermogen hebben om aan “wildvreemden” uw vertrouwen bij in handen te leggen.
Image

ONZE VISIE OP PALLIATIEVE ZORG/BEGELEIDING

Palliatieve zorg is alles wat nog dient gedaan te worden, als men denkt dat niets meer gedaan kan worden.

Visie omtrent palliatieve zorg in KEI: Actieve geïndividualiseerde totaalzorg waarbij rekening wordt gehouden met zowel fysische, psychische, sociale en spiritueel aspect Met als doel de levenskwaliteit te bevorderen voor zowel jezelf als je naaste Waarbij jouw leven niet wordt verkort, noch wordt verlengd

 • De behoeften en de noden van de patiënt zijn  het vertrekpunt van de zorg. Alle aandacht gaat naar het aanbieden van  maximaal fysische en psychosociaal comfort met kwaliteit van leven.
 • In deze periode vol vraagtekens en onzekerheden willen we ook voldoende aandacht hebben voor rouwzorg van alle betrokkenen .Wij laten ons daarbij ook bij begeleiden door een team die daar 100 procent voor staat.
 • We zijn er van overtuigd dat de deskundigheid en de ondersteuning van het Netwerk Palliatieve Zorg een meerwaarde kan betekenen. Daarom wordt steeds bekeken of een samenwerking mogelijk is binnen onze regio.

Team verpleegkundigen

Image

Sarah Van Basselaere

Zaakvoerder
Reeds 15 jaar ervaring in thuisverpleging
Ref stomazorg - palliatieve, gewerkte op cardiologie consult Sint Lucas.
Algemene verpleging
Hobby sport paardrijden en tijd met gezin
36 jaar mama van 3 kids
0471 46 60 32
Sarah@thuisverpleging-meetjesland.be
Kimberly 30 jaar Wat mij typeert is zorgzaam, geduldig, empathisch en oog voor detail. Wat thuisverpleging voor mij zo boeiend maakt is dat je mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving de nodige zorgen kan toedienen, wat niet altijd evident is. En toch slagen we erin als team om dit goed aan te pakken.
Suleika 37 jaar ik ben een trotse mama van 4 kids 1zoon en 3 dochters. Ik zorg graag voor mijn gezin en voor mensen daarom de keuze voor de zorg. Klaarstaan en luisteren naar de mensen vind ik heel belangrijk niet alleen de fysieke zorg telt voor mij.
Sara 28 jaar afgestudeerd in 2016 in Gent op Vesalius Het grootste punt in mijn leven is mijn werk. Het is zoals ze zeggen het is iets mooi wanneer carrière en een passie samen komt. Ik geniet ervan om mijn ervaring te delen met mijn collega's en op elk moment van de dag klaar te staan voor ons patiënten.
Delphine 25 jaar Ik ben sociaal en luister graag naar de mensen hun verhalen. Waar ik kan helpen zal ik altijd helpen. Mijn opleiding heb ik behaald op Benedictuspoort. Ik ga graag op reis, maar ik geniet ook van het leven.
Ik ben Kirsten 24 jaar. In het jaar 2021 ben ik afgestudeerd in bachelor algemene verpleegkunde en als pas afgestudeerde ging ik de uitdaging aan als projectverpleegkundige. Hierin ontdekte ik dat thuisverpleging het nauwst aan mijn hart ligt.Mijn kenissen omschrijven mij als een sociaal, empathisch en flexiebel persoon met een hart voor de zorg. Ik kijk er alvast naar uit jullie te ontmoeten en de nodige zorg op maat te kunnen bieden.
Kelly Reeds 18 jaar actief in de zorg waarvan 10 jaar in het UZ Gent op digestieve heelkunde dus aan ervaring geen gebrek. Nu vond ik het tijd om eens een andere tak van de zorg te ontdekken.
Melissa, Hallo ik ben Melissa, 34 jaar. Na mijn schoolopleiding ben ik direct aan de slag gegaan in de zorg. Mijn ervaring heb ik opgedaan in de thuisverpleging, rusthuis en AZ Sint-Lucas.Maar, mijn hart ligt toch het meest bij de thuisverpleging waardoor ik al enkele maanden geleden voor Sarah ben gaan werken. Ik ben iemand die graag voor de mensen zorg en verzorg, dagelijks haal ik mijn voldoening uit de dankbaarheid die je terug krijgt van de mensen. In de thuisverpleging kan ik mezelf zijn, je kan me vooral vinden tijdens mijn ronde in Eeklo. Tot Binnenkort...
Zibborah, Mijn naam is Zibborah. Ik werk heel graag in de thuisverpleging, waar ik enorm naar uitkijk om steeds te vertrekken naar de mensen met een lach. Ik ben een heel sociaal iemand en heb een warm hart voor de zorg❤️ Ik ben heel blij dat ik een deel mag uitmaken van het liefdevolle zebrateam. Mij zal je vooral zien in Eeklo op mijn ronde☺️ en regio Lembeke Waarschoot liefs ,
ik ben Saskia.Heb 23 jaar een zelfstandige thuisverplegingsronde gehad, die ik op 1 mei heb overgelaten aan Sarah Van Basselaere en waar ik nu nog enkele dagen per maand blijf mee werken. Ik zie jullie vooral regio Zelzate -Boekhoute.

Het derdebetalerssysteem = Een vlotte afhandeling

Uiteraard, herstellen komt op de eerste plaats, en de zorg voor de patiënt komt bij ons op de eerste plaats, maar hoe alles te betalen zit wel in ons achterhoofd.
Wij helpen u graag met woord en daad bij de administratieve afhandeling zodat u niet te veel in de weer moet zijn met papieren en betaling.

Indien er zorgen moeten uitgevoerd worden die niet de scores handhaven. (volgens katzschaal)  kan een kleine bijdrage gevraagd worden per gevraagde prestatie. Bvb: als extra toiletbezoeken noodzakelijk zijn maar de patiënt niet hoog genoeg scoort daarvoor maar de familie of patiënt toch extra bezoeken wil aan huis.Wat betekent het 'derdebetalerssysteem' eigenlijk?

Het 'derdebetalerssysteem' wil zeggen dat u als patiënt het bedrag zelf niet te betalen of voor te schieten, en dat alles door de verpleegkundige rechtstreeks afrekent met het ziekenfonds van de patiënt.
Voorwaarde is uiteraard dat U volledig in regel moet zijn met uw ziekenfonds zodat het betalingssysteem kan worden toegepast tijdens uw behandeling.

Ook met mijn ziekenfonds?

Wij werken samen met alle Belgische mutualiteiten.
Als u correct aangesloten bent verloopt alles automatisch.
Voor de vergoeding van de verleende diensten worden de tarieven conform met het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) toegepast.
Voor meer informatie hierover kan u terecht op www.riziv.be.

Covid-19 Dance

Tricoloré

Image
Image

Voor meer informatie contacteer ons